Dini Sohbetler İslami Sohbetler

islami sohbet – İslamın esasları

ISLAM’IN BEŞ ESASI

Peygamber Efendi’miz (s.a.v.) buyurdular ki;

“islam dini beş temel üzerine kurulmuştur;

· Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz.Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmek,

· Namaz kılmak,

· Zekat vermek,

· Hacca gitmek ve

· Ramazan orucunu tutmak.”

Bu esaslardan herhangi birini inkar eden bir şahıs, Müslümanlık şerefinden mahrum olur, dinden çıkar. Bir kimsenin müslüman olabilmesi için, önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Allah’in (c.c) kulu ve peygamberi olduğuna kalbi ile iman etmesi ve müslüman olduğuna hükmedilmesi için, imanını dili ile ikrar etmesi, söylemesi lazımdır. Bu şehadet islamiyet’in ilk ve en büyük şartıdır.

-İman, kalbe ait bir hal olduğundan, dil ile şehadet ederek, ikrarda bulunmayanın dünyada müsıümanlığına hükmedilmez.

Namaz, Zekat, hac, oruç da islamiyet’in birer şartıdır.

Bunlann farz olduğuna kalb ile iman etmek ve şartları bulundukça yerine getirmek lazımdir.

Bunların farz olduğunu inkar eden bir şahıs, müslüman değildir.

Bunları tasdik etmekle beraber ifa etmeyen, yapmayan bir şahıs da, kamil bir müslüman sayılamaz. Son nefeste imanını kaybetmesinden korkulur, azaba müstehak olur.

-Bunlann farz olduğuna kalb ile iman ederek yerine getiren bir kişi ise, kamil bir müslümandır.

-Bunları dil ile kabul ve itiraf ettiği halde, kalb ile inkar eden bir kişi ise, zahirde Müslüman görünürse de hakikatte münafıktır, en feci bir küfür ve dalalet içindedir.

 

@ Sohbetik.Net – İslami Sohbet