Yüzyıl başlarında yakın Doğu ve avrupa ?
-avrupa devletleri-
*siyasi birlik yoktur
*derebeylik rejimi hukum surmektedir
*ingiltere ve fransa Avrupa’nın önemli devletlerindendi
-balkan devletleri-
*sirplar önemli devletlerdendi
*siyasi birlik yoktur
*mezhep çalışmaları vardır
-Bizans Devletleri-
*siyasi birlik yoktur
*taht kavgaları vardır
*toprak kaybı vardır
-Altin orda Devleti- ( sohbet odaları )
*parçalandı ve rus carligi haline geldi (timur yıktı)
*güçlü olduğu dönemde Moskova ve Kiev knezlikliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel oldu
-Türkiye Selçuklu Devleti-
*kosedagi savaşı(1243) sonrasında ilhanlilarda bağımlı hale geldi. ( sohbet odaları )
*beylikler canlandı
-Memluk Devleti –
*14.yuzyilin en güçlü devletiydi
*Memluklarin siyasi ve ekonomik açıdan avantajları ; halifelik ve baharat yoluydu
-ilhanli devleti-
*iran’da kurulmuştur. ( sohbet odaları )
* kosedag savaşı kazanmıştır. ( sohbet odaları )
#osmanli devleti ,oğuzlarin ; Kayı boyunun , bozok kolundadir.(kayi: sağlam güçlü iradeli)