HASTALIKLARDA KULLANILAN TESHİŞ YÖNTEMLERİ:
anemnez:hekimin bir hastalığa teshişi için hastaya ya da yakınlarına sorarak elde ettiği bilgi bilgilerin tümü
fizik muayene: dokunarak kastalıkların belirtilerini saptamak için uygulanan incelemeler
biyops: mikroskoptaincelenmek için canlıdan doku parçası alınması ( sohbet odaları )
labaratuvar tetkikleri: hastadan alınan örneklerin labaratuvar yöntemleriyle incelenmesidir
elektromiyograf (emg): emg kasın biyoelektrik aktivitesinin incelenmesi ve kaydedilmesi yöntemidir Nörografi: periferik sinir potansiyellerinin incelenmesi ( sohbet odaları )
birlikte uygulanan bu iki işleme denir. (sohbet odaları )
radyolajik görüntüleme: insan vücudunun bir kısmını ya da tamamının görüntülenmesidir
-röntgen
-floraskopi
-anji ugran
-mamografi
-ultrason
-doppler
-ultrasongrafi
-bilgisayarlı tamografi
-manyetik rezarans görüntüleme ( sohbet odaları )