fatiha suresi anlamı
bismillahirrahmanirrahim elhamdulillah rabbil alemin errahmânir’rahim maliki yevmiddin iyyake nabüdü ve iyi ya kendini ikna sıratal müstekıym rad ellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim veleddalin amin
Rahman ve rajim olan Allahın adıyla hamd âlemlerin rabb’i oranı bize doğru yolu göster kendilerine lütuf ve ikramda kimselerin yoluna gazaba uğramışların ve sapmışların değil ( sohbet odaları )
maddi temizlik
Beden temizliği
Elbise temizliği
Çevre temizliği
manevi temizlik
Sözünde durmak
Dürüstlük
Güvenilir olmak ( sohbet odaları )