Edebiyat tarihi :bir milletin oluşturduğu edebî eserleri inceleyerek geçirdikleri duygu ve düşünce evleneceğini nesnel olarak değerlendiren bilim dalıdır edebiyat tarihi tarihçemizdir
en önemli özellik dilidir dil bir iletişim aynı dili insanlar kültür değerleri paylaşmasını toplumun kültürel zamaı uğrayan düşünceyi düzenlenen canlı bir varlıktırfarklı dilleri konuşan insanların farklı kültürel değerlerin farklı düşünce kültürel taşıyıcı göstergesidir ( sohbet odaları )
şiirler ait olduğu toplumun bireylerini hakim olan düşünceler inanç inanç ve kültür ve umutsuz yaşam biçimlerini yani zihniyetini yansıtır
zihniyet bir dönemdeki dini siyasi ekonomik sivil ve askerî unsurları bakış tarzı şiirler bu gelenekler cleaner birimi nazım şekli ölçü dil ve anlatım bakımları ilişkiler ilişkilendirildi ne bilir dönemde şiir yazan şairler o devrin zihniyetinden farklı ölçülerde etkilenebilir ( sohbet siteleri )
Duygu ve düşünceler hilmi dile getirilmiştir nazım birimi dörtlüktür hece ölçüsü kullanılır yalın bir dille bu duygu ve düşünceler dile getirilmiştir şiirlerde genellikle uyak kullanılmıştır söz sanatı çok sıkı görülmemekle birlikte aliterasyon narı yağı saman baksır adı verilen şairler tarafından you törenlerde okul tribünden şiirler görülürdü ( sohbet odaları )