Türk ordusu kurtuluş savaşında birçok zafer kazandı bunlardan biri de 30 ağustos 1922 de yapılan başkomutan meydan savaşıdır bu savaşta orduyu Bizzat yönetti düşman ordusu
kesin olarak yenildi ( sohbet odaları )
Cumhuriyetin ilanından sonra birçok yenilik yapıldı amacıulusumuzu geri düzeyine ulaştırmak cumhuriyet yöntemi ile halk kendisini yönetecek kişileri başladı devlet işleri birbirinden ayrıldı herkes inancında serbest bırakıldı fabrikalar kuruldu yeni okullar yapıldı hastaneler açıldı demir vk makineler başladı okuma yazma seferberliği var arap harfleri yerine bugün kullandığımız yeni türk alfabesi kabul edildi kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı eski ölçülerin yerine yeni ölçü birimleri kabul edildi aysun yenilemek ve kullanılmaya başlandı çıkarıldı giyim kuşamda yenilikler yapıldı ( sohbet odaları )